Lindoja Koolitus logo
Soovid teada uutest kursustest ja õpitubadest?
Telli uudiskiri

Adobe InDesign põhikursus

info
kursuse sisu
projektid

Koosta esitlus, portfoolio või küljenda raamat – selleks on InDesign!

Siit lehelt leiate põhjaliku InDesigni veebikursuse, mille olen koostanud oma disaineri ja raamatukujundaja töö- ning koolituspraktika põhjal. Adobe InDesign on asendamatu progamm nii trükiste kui ka veebiväljaannete küljendamiseks. InDesigniga saab kujundada infolehti, esitlusi ja õppematerjale või mahukaid disainiprojekte nagu raamatud ja ajakirjad.

Koolitus sobib ettevõtjatele, kelle igapäevatöö on turundus- või esitlusmaterjalide koostamine ning samuti ka disaineritele, kes soovivad oma teadmisi uuendada. Jagan õppematerjalides oma pikaajalist kogemust InDesigniga raamatute kujundamisel ja praktilisi nippe. Kursus alustab küljendamise põhitõdedest, aga selgitab ka kasulikke, kuid vähetuntud töövahendeid, mis aitavad aega kokku hoida.

Kursusel saab arendada disainioskuseid ja harjutada praktilisi küljendamise töövõtteid. Osaleja saab teadmised layoudist, stiilide kasutamisest ning juhised, mida jälgida teksti paigutamisel. InDesignis on parimad teksti kujundamise võimalused, sidudes neid fotode ja omaloodud graafikaga. Lisaks tutvustatakse tüpograafia mõisteid, fontide valikut, fotode tekstiga kokku sobitamist ning esmaseid nõudeid trükistele.

Käsitlevatest teemadest täpsema ülevaate saamiseks klikake ülal menüüs toodud alajaotust KURSUSE SISU või tutvu õppekavaga.

Juhendaja Maris Lindoja

Olen pikaajalise kogemusega eriala praktik. Kursuste senine edukas läbiviimine põhineb minu aastatega kogunenud graafilise disaineri tööks vajalike töövõtete ja tööde baasil ja samuti üle kümne aasta pikkusel õpetamiskogemusel.

Haridus ja töökogemus

 • Eesti Kunstiakadeemia graafikaprogrammide ja disainikursuste õppejõud alates aastast 2010
 • 30 aastat töökogemust graafilise disainerina ja üle 20 aasta arvutigraafikuna erinevates ettevõtetes
 • Eesti Kunstiakadeemia interaktiivne multimeedia 2003, MA
 • Eesti Kunstiakadeemia graafiline disain 1999, BA (võrdsustatud magistri tasemega)

Minu disaini peamised tellijad on avalikust sektorist HARNO, Eesti Kunstnike Liit, Tartu Kunstimuuseum, Keskkonnaagentuur, Finantsinspektsioon, Eesti Ajaloomuuseum ning mitmed eraettevõtted: GScan, Ikoonimuuseum ja ehtebrand Lõõm.

Põhjalikuma ülevaate minu senisest erialasest tööst leiab CV kujul lehelt lindojadisain.ee


Kursusel osalemiseks on vaja
 • Arvutit ja toimivat internetiühendust – õpitakse õppevideote ja praktiliste harjutustega.
 • Adobe InDesign litsentsi või õigust tarkvara kasutamiseks. Adobe litsentsi ostuvõimalustest loe blogist: Adobe tarkvarast. Tarkvara on vaja kasutada juba esimeses veebitunnis; palun kontrollige, kas programm teie arvutis on töökorras.
 • Kursuse alustamiseks ei ole vaja varasemat kogemust InDesigni programmiga.
 • Paigaldatud Zoomi tarkvara. Tasulist Zoomi litsentsi ei ole osalejatel vaja omada.
 • Tundides osalemiseks on vaja kaamerat ja mikrofoni. Palun testige kaamera ja mikrofoni töökorda juba enne esimest tundi.
 • Mõelda eelnevalt läbi, kas ja kuidas teha tunni ajal märkmeid: kas elektrooniliselt või paberile.

Kuidas kursus toimub?

Kursus on eestikeelne ning on mõeldud peamiselt iseseisevaks õppimiseks videote ja juhenditega varustatud harjutustega. Koolituse saab läbida nii iseseisvalt kui ka juhendamisega.

Nii kursuse iseseisvalt läbimiseks kui ka juhendataval koolitusel osalemiseks tuleb kõigepealt luua oma e-õppe keskkonna kasutajakonto. Selleks on vajalik klikata kas kursuse ostmise või registreerumise nuppu.

Juhendataval kursusel on lisaks iseseisvale õppimisele ka veebitunnid, mis toimuvad Zoomis kord nädalas.

Tundides saab esitada täiendavaid küsimusi õppevideote teemade kohta. Osalejad saavad tagasisidet nii juhendajalt kui ka kaasõpilastelt ning võimaluse tõsta teadmisi teiste esitatud küsimustest. Vajadusel demonstreeritakse töövõtteid või selgitatakse nende eeliseid. Iseseisvad ülesanded on tarkvara kasutamise harjutamiseks ning osaleja disainioskuste arendamiseks. Iseseiseva tööga saab reaalseid ülesandeid lahendada, tuues välja mitmeid tööriistade kasutamise murekohti ning pannes nuputama lahendusviise. Iseseisvate tööde boonus on, et neid saab edaspidi kasutada oma portfolios.

 • Kursuse juhendatav osa on 12 akadeemilist tundi (1 akadeemiline tund = 45 minutit)
 • Tunnid toimuvad kord nädalas, 2 akadeemilist tundi korraga, kokku 6 nädala jooksul.
 • Õppevideote kestus kokku on 2 tundi ja 30 minutit.
 • Harjutuste ja õppevideote iseseisvalt läbimise ligikaudne aeg on 18 tundi.
 • Kursuse maht on kokku 1 EAP

InDesigni harjutused on välja arendatud ja nende sobivust õppimiseks on testitud mitme eelneva aasta jooksul auditoorsetel kursustel. Õppematerjalide koostamisel on arvestatud, et nende abil saavad õppida nii eelteadmisteta kui ka kogenumad osalejad. Teemad ja ülesanded on järjestatud põhioskustest keerukamate ja spetsiifilisemateni. Kursus on tervikuna koostatud nii, et õppija saab kindlasti üldteadmised ja põhioskused, mis on vajalikud kõigis kasutusvaldkondades ning ülevaate harvem vaja minevatest võimalustest.

Õppekavarühm: 0211 audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine (Rahvusvaheline ühtne hariduse liigitus)


Kuidas kasutada e-õppe keskkonda

Käsitlevate teemadega tutvumiseks klikake ülal menüüs toodud alajaotust KURSUSE SISU.

 • e-õppe keskkonna kasutajakontot loomata saab vaadata tutvumiseks mõeldud vaba ligipääsuga õppevideoid, mis on tähistatud rohelise tärniga.
 • Kursuse kasutajad saavad ligipääsu õppematerjalidele kokku üheks aastaks.
 • Juhendatavale kursusele registreerunud osalejad saavad ligipääsu õppematerjalidele kursusele eelneval nädalal ja iseseisvalt õppimiseks kursuse eest tasunud osalejad saavad ligipääsu hiljemalt ühe tööpäeva jooksul summa laekumisest.
 • Alustamiseks klikake nuppu „Tee algust“ video kohal.

Pärast õppevideo läbi vaatamist või harjutuse lõpetamist klikake nupul „Märgi läbituks“. Läbitud kursuse osa tähistatakse menüüs läbimata osast erinevalt ja nii on teil parem ülevaade oma edenenemisest.

Harjutuste failid saab alla laadida kas faili lingil klikates või parema hiirenupu klikiga lingil „Save link as…“. Harjutuse töökäik on näidatud kas õppevideos või harjutuse failis juhendi kihil. Harjutuste ja iseseisvate tööde failid saab laadida konsulteerimiseks või tagasisideks õppetunni lehel oleva lingi abil selleks loodud Google Drive kausta. Kausta sisu ei säilitata, see kustutatakse kord nädalas pärast tundi.
Iseseisvalt õppimiseks ostetud kursuse hinnas ei sisaldu juhendaja poolset personaalset konsultatsiooni s.t tagasisidet harjutustele ja iseseisvale tööle. Kui on soov saada programmi kasutamisel siiski nõu ja abi, on võimalus eraldi kokku leppida konsultatsiooniaeg helistades või e-maili teel või osaleda juhendataval kursusel.


Kursuse lõpetaja oskab
 • Tunneb InDesign töökeskkonda ja selle võimalusi
 • Loob juhtlehtede abil väljaande maketi
 • Küljendab teksti
 • Teab erinevaid värvisüsteeme ja kuidas neid InDesign failis kasutada
 • Impordib, paigutab ja haldab InDesign failis graafikat
 • On tutvunud tüpograafia põhimõistete ja kirjatüüpide valiku põhimõtetega
 • Kasutab küljendamiseks salvestatud stiile

Hindamine ja kursuse lõpetamine

Juhendatava kursuse lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt neljas tunnis kuuest ning harjutuste ja iseseisvate ülesannete korrektne lahendamine.

Väljastatavad dokumendid

 • Kui kursuse lõpetamise nõuded on täidetud, siis saab juhendatud koolitusel osaleja tunnistuse.
 • Kui õppija osales ja esitas töid vähemas mahus, saab ta tõendi.
 • Iseseisvalt õppimiseks ostetud kursuse kasutaja ei saa koolituse läbimise kohta dokumenti.

Kasutustingimused

Sellel veebisaidil olevad materjalid on kaitstud kaubamärgi- ja autoriõiguse seadusega.
Veebisaidi ja e-kursuse sisu ei tohi levitada ega anda ligipääsu teistele isikutele.

Täpsemalt lugege kasutustingimuste lehelt.


Registreerumine, tasumine ja kursuse ligipääs

Juhendatud kursusel osalemiseks tuleb registreeruda. Registreeruda saab registreerumislingi kaudu ning vajadusel kontaktandmetes toodud telefoni või e-kirja teel.

Esmakordse tellimuse vormistamisel loote esmalt kasutajakonto, kirjutades oma e-maili aadressi ja valides salasõna. Tellimuse vormistamiseks täita ees- ja perekonnanime lahtrid.

Registreerumiseks vajalikud andmed:
Kursusel osaleja ees- ja perekonnanimi
e-posti aadress
Kui koolitusel osaleja eest tasub tööandja või teine isik ning soovite kursuse eest tasumise kohta arvet, siis teavitada sellest pärast registreerumist e-mailile koolitus@lindojadisain.ee

Tasumine:
Kursuse eest palun tasuda pärast kasutajakonto loomist ja tellimuse kinnitamist.
Saaja: Lindoja Koolitus OÜ
Konto nr: EE387700771008554007
Selgitus: tellimuse number

Koolitustel osalenud eraisikud saavad tulumaksusoodustust, täiskasvanuhariduse majandustegevusteade number 240284

Ligipääsu iseseisvaks õppimiseks ostetud kursusele saab kasutaja ühe tööpäeva jooksul peale summa laekumist Lindoja Koolitus OÜ pangakontole. Juhendatavale kursusele saab osaleja ligipääsu kursuse algusele eelneval nädalal. Kursusele ligipääsu info saadetakse kasutajakonto loomisel märgitud e-posti aadressile.

Kursusest loobumine:

 • Kursusest loobumisest palun teavitada e-kirjaga.
 • Teatades loobumisest kirjalikult vähemalt viis tööpäeva enne kursuse algust, tagastatakse tasu täies mahus.
 • Teatades loobumisest kirjalikult üks kuni neli tööpäeva enne koolituse algust, tagastatakse tasutud õppetasust 50%.
 • Teatades koolitusest loobumisest koolituse ajal, õppetasu ei tagastata, kuid saab hiljem kasutada järgmisel samasisulisel kursusel.

 
 • Kursus ja materjalid
  on eesti keeles
 • 6 praktilist teemaplokki
 • iga teema praktiseerimiseks
  video- või tekstijuhendiga harjutus
 • 40 õppevideot:
  kokku 2 tundi ja 30 minutit
 • Konspekt:
  60 lk prinditav PDF fail
 • Võimalus tellida individuaalset juhendamist

Juhendatav kursus

 • 18. september – 23. oktoober 2024
 • kolmapäeviti kell 18.00 – 19.30
 • Kursus toimub Zoomis

Kursuse hind 280 eurot

 Registreeru

Iseseisvaks õppimiseks

aastane juurdepääs
 60 eurot

Iseseisva õppimise kursuse hinnas ei ole harjutuste tagasisidet ja konsultatsiooni

 Osta
chevron-downplus-circle