Lindoja Koolitus logo

Koolituste kvaliteet

Õppekavad on koostatud graafilise disaini eriala praktilisi vajadusi arvestades. Õppekavade koostamisel on järgitud täiskasvanute koolituse seaduse, täienduskoolituse standardi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjali nõudeid ja soovitusi.

Õppekavas on märgitud:

 • õppekava nimetus;
 • õppekavarühm;
 • õppe eesmärk;
 • õpiväljundid;
 • sihtgrupp;
 • õpingute alustamise eeldused
 • õppe kogumaht;
 • õppe sisu;
 • õppekeskkond;
 • õppemeetod;
 • õppematerjalide loend
 • nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
 • juhendaja kvalifikatsiooni, õpi- ja töökogemus

Õppematerjalid on e-õppe keskkonnas vaadatavad õppevideod, alla laetavad juhenditega harjutused ning juhendaja koostatud kursuse tarkvara õpik (PDF).
Õppevideod selgitavad tarkvara töövahendeid ja võtteid, lähtudes eriala praktikast. Harjutused on välja arendatud ja nende sobivust õppimiseks on testitud mitme eelneva aasta jooksul auditoorsetel kursustel. Õppematerjalide koostamisel on arvestatud, et nende abil saavad õppida nii eelteadmisteta kui ka kogenumad osalejad. Teemad ja ülesanded on järjestatud põhioskustest keerukamate ja spetsiifilisemateni. Kursus on tervikuna koostatud nii, et õppija saab kindlasti üldteadmised ja põhioskused, mis on vajalikud kõigis kasutusvaldkondades ning ülevaate harvem vaja minevatest võimalustest.

E-õppe keskkond. Iga uue kursuse tehnilist toimimist on enne avaldamist testitud.
Koolitused toimuvad väikestes, maksimaalselt 6 osalejaga gruppides, et iga osaleja saab tundide jooksul piisavalt individuaalset tagasisidet.

Tagasiside kogumine. Tundides kogutakse jooksvalt tagasisidet harjutuste ning õppevideote sisu kohta ning soovitusi nende täiendamiseks. Kursuse lõpus palutakse osalejatel täita tagasiside küsitlus, mille vastuseid kasutatakse kursuste täiendamiseks ja arendamiseks ning õpilaste rahulolu monitooringuks.

Juhendaja pädevus

 • Eesti Kunstiakadeemia graafikaprogrammide ja disainikursuste õppejõud aastast 2010
 • 30 aastat töökogemust graafilise disainerina ja üle 20 aasta arvutigraafikuna erinevates ettevõtetes
 • Eesti Kunstiakadeemia interaktiivne multimeedia 2003, MA
 • Eesti Kunstiakadeemia graafiline disain 1999, BA (võrdsustatud magistri tasemega)