Lindoja Koolitus logo

Lehekülgede tõstmine ühest failist teise

▶︎ 50s

Lehekülgede sisu saab ühest failist teise kopeerida, aga ainult ühelt laotuselt (spread) korraga. Kui mõlemad failid on avatud, saab tõsta korraga mitu lehekülge ühest InDesign failist teise.

Kiirvalikud

  1. T – teksti töövahend tekstiraam lisamiseks ja teksti muutmiseks
  2. V – valiku töövahend
  3. Ctrl + S (⌘ + S) – salvestamine
  4. Ctrl + E (⌘ + E) – eksportimine