Lindoja Koolitus logo

Privaatsuspoliitika

Teie privaatsus ja isikuandmete kaitse seaduse järgimine on Lindoja Koolitus OÜ jaoks oluline. Külastades meie veebisaiti koolitus.lindojadisain.ee, nõustute, et kogume ja kasutame Teie andmeid vastavalt siinsele privaatsuspoliitikale.

Siinne privaatsuspoliitika selgitab Teile, milliseid andmeid me kogume, kuidas neid kasutame ja millised on Teie õigused oma andmete kaitsmiseks. Siinne privaatsuspoliitika rakendub ainult meie veebilehele ja selle külastajatele ning ei rakendu andmetele, mida kogutakse muude kanalite kaudu.

Teie andmete töötleja on Lindoja Koolitus OÜ.
Ettevõtte reg-number: 16602652
E-post: maris.lindoja@gmail.com

Kogume ja töötleme teavet kooskõlas Euroopa Liidu üldise andmekaitse määrusega (GDPR), mis jõustus 25.05.2018.

Andmete kogumine ja kasutamine

Milliseid andmeid me kogume?
Kogutav teave hõlmab nii andmeid, mida Te meile teadlikult edastate kursusele registreerumisel või kursuse ostmisel kui ka teavet, mille Teie seadmed saadavad kursustele juurde pääsemisel.
Teie isiklikud andmed võivad jõuda meieni järgmistel viisidel:

 • kui ostate kursuse koolitus.lindojadisain.ee lehel;
 • kui registreerute kursusele koolitus.lindojadisain.ee lehel;
 • kui kontakteerute meiega telefoni või e-posti kaudu;
 • kui sirvite veebilehte koolitus.lindojadisain.ee;
 • kui Te kommenteerite, laigite või jagate mõnda postitust meie sotsiaalmeedia kontol;

 

Kogutavad andmetüübid

Isikuandmed
Küsime Teilt isiklikku informatsiooni ainult siis, kui see on vajalik Teile teenuse osutamiseks.
Võttes meiega ühendust või külastades meie veebilehte, on võimalik, et jagate meiega järgnevat teavet:

 • ees- ja perekonnanimi
 • isikukood
 • e-posti aadress
 • telefoninumber
 • logifailid

Meie veebileht koolitus.lindojadisain.ee salvestab oma külastajate kohta logifaile.
Kogutava teabe hulka võib kuuluda:

 • kasutatava seadme tüüp
 • interneti-protokolli (IP) aadress
 • brauseri tüüp
 • internetiteenuse pakkuja (ISP)
 • veebilehe külastamise kuupäev ja kellaaeg
 • sisenemis- ja väljumisleht
 • veebilehel tehtavate klikkide arv

Logifailides olevat informatsiooni kasutatakse trendide analüüsimiseks, veebilehe administreerimiseks, lehe külastajate tegevuste jälgimiseks ning demograafilise info kogumiseks. Saadud teabega ei ole võimalik isikut identifitseerida.

Küpsised

Nagu enamus veebilehti, kasutab ka koolitus.lindojadisain.ee „küpsiseid“. Küpsis on sisuliselt tekstifail, mis salvestatakse veebisaidi külastamisel kasutaja seadmesse. Küpsiste abil määratakse ja salvestatakse eelistused, regionaalsed sätted, teenuste kasutamise valikud jpm.

Soovi korral võite brauseri seadistuses ära keelata küpsiste kasutamise, kuid sel juhul on võimalik, et Teile pakutav teenus on häiritud.

Küpsised jaotuvad püsi- ja sessiooniküpsisteks. Püsiküpsised jäävad Teie personaalarvutisse või mobiiliseadmesse ka peale seda, kui olete sulgenud brauseri või arvuti. Sessiooniküpsised kustutatakse aga kohe pärast brauseri sulgemist.

Küpsised jagunevad oma eesmärgi järgi:

Vajalikud küpsised. Sessiooniküpsised, mille eesmärgiks on võimaldada Teile meie veebisaidil pakutavate teenuste kasutamist. Need küpsised aitavad kasutajaid autentida ja vältida kasutajakontode pahatahtlikku kasutamist. Ilma nende küpsisteta ei saa me Teile soovitud teenuseid pakkuda.

Teavitusküpsised. Need küpsised tuvastavad, kas kasutajad on veebisaidil küpsiste kasutamist aktsepteerinud.

Funktsionaalsuse küpsised. Need küpsised võimaldavad Teie brauseril meeles pidada valikuid, mida teete veebisaidi kasutamisel, näiteks Teie sisselogimisandmete või keele eelistuste salvestamine. Nende küpsiste eesmärk on pakkuda Teile personaalsemat kogemust ja vältida eelistuste uuesti sisestamist.

Kuidas me andmeid kasutame?

Kogutud informatsiooni võime kasutada erinevatel eesmärkidel, sealhulgas:

 • meie veebilehe arendamiseks, personaliseerimiseks ja laiendamiseks;
 • statistika kogumiseks, et saaksime pakkuda paremat teenust ning mõista ja analüüsida meie veebilehe külastajate käitumist;
 • Teie tuvastamiseks telefoni, sõnumi või e-posti teel;
 • Teile informatsiooni saatmisel ja koolituste kohta tagasiside palumisel;
 • pettuste vältimiseks ja meie veebilehe kaitsmiseks;
 • võimaldamaks meil Teiega ühenduses olla sotsiaalmeedia konto kaudu;
 • kursuste funktsionaalsuse parandamiseks või uute kursuste arendamiseks;
 • Teie tellimuse kinnitamiseks, arve vormistamiseks või raha tagastamiseks;
 • Teie eelnevaid tellimusi arvesse võttes Teile huvi pakkuda võivate kursuste või töötubade pakkumiseks.

 

Millistel juhtudel on võimalik, et jagame Teie andmeid

Võime jagada või edastada Teie isikuandmeid seoses ettevõtte omanike vahetuse, ühinemise, varade müügi, finantseerimise või omandamise käigus. Teavitame Teid Teie isikuandmete edastamisest ja sellest, kui neile hakkavad kehtima mõne teise privaatsuspoliitika sätted. Võime Teie nõusolekul avaldada Teie isikuandmeid mistahes muul eesmärgil.

Oleme kohustatud Teie isikuandmed avaldama, kui seda nõuab seadus. Heas usus võime avaldada ka Teie andmeid, et järgida seadusest tulenevat kohustust, kaitsta meie õigusi või omandit, ennetada või tuvastada võimalikke meie teenuse kasutamisega seonduvaid õigusrikkumisi ja tagada teenuse kasutajate turvalisus.

Teie isikuandmete säilitamine

Ettevõte säilitab Teie isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik siinses privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel. Säilitame ja kasutame Teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks kui peame Teie andmeid säilitama kehtivate seaduste järgimiseks), vaidluste lahendamiseks ning meie juriidiliste lepingute ja eeskirjade jõustamiseks.
Ettevõte säilitab logifaile ka siseanalüüsi eesmärgil. Logifaile säilitatakse tavaliselt lühemat aega, välja arvatud juhul, kui neid andmeid kasutatakse turvalisuse tugevdamiseks või meie teenuse funktsionaalsuse parandamiseks või kui me oleme seadusega kohustatud neid andmeid pikemaks ajaks säilitama.

Teie õigused oma andmete kaitsmiseks

Teil on alati õigus oma andmeid meiega mitte jagada, teadmisega, et see võib mõjutada Teie kogemust meie veebisaidil. Kui edastate meile isiklikku teavet, mõistate, et kogume, hoiame, kasutame ja avaldame seda vastavalt siinsele privaatsuspoliitikale. Teil on õigus nõuda Teie kohta kogutavate andmete üksikasju.

Saades Teie kohta isiklikku teavet kolmandalt osapoolelt, kaitseme seda vastavalt siinsele privaatsuspoliitikale ja Eesti Vabariigi seadusele. Kui jagate ise kolmanda osapoole andmeid, kinnitate, et Teil on selleks õigus ja luba.

Isegi kui olete varem andnud nõusoleku meiega oma isiklikke andmeid turunduse eesmärkidel jagada, jääb Teile õigus igal ajal oma meelt muuta. Teil on alati õigus loobuda meiega suhtlemisest ja nõuda, et eemaldaksime Teie andmed meie andmebaasidest. Aeg-ajalt võime ka küsida Teie kohta teavet Teie isiku kinnitamiseks.

Kui leiate, et andmed, mida Teie kohta kogunud oleme, on ebatäpsed, aegunud, puudulikud, ebaolulised või eksitavad, palun võtke meiega ühendust e-posti teel: maris.lindoja@gmail.com. Teeme kõik meist oleneva, et parandada ebatäpset, puudulikku, eksitavat või aegunud teavet.

Kui arvate, et oleme rikkunud andmekaitseseadust ja soovite esitada kaebuse, palun võtke meiega ühendust, kasutades veebilehelt leitavaid kontaktandmeid ja edastage meile kõik rikkumise kohta käivad üksikasjad. Uurime Teie kaebust viivitamata ja vastame teile kirjalikult, esitades uurimise tulemused ja toome välja sammud, mida Teie kaebuse lahendamiseks ette võtame. Samuti on Teil õigus pöörduda reguleeriva asutuse või andmekaitseasutuse poole.

GDPR andmekaitseõigused

Soovime olla veendunud, et olete teadlik kõigist oma andmekaitseõigustest. Igal lehe kasutajal on õigus järgmistele tingimustele:

Juurdepääsuõigus. Teil on õigus nõuda oma isikuandmete koopiaid.

Õigus andmete parandustele. Teil on õigus nõuda, et parandaksime Teie arvates ebatäpsed andmed. Samuti on teil õigus nõuda, et täiendaksime andmeid, mis on Teie arvates puudulikud.

Kustutamisõigus. Teatud tingimustel on teil õigus nõuda Teie isikuandmete kustutamist.

Andmete töötlemise piiramise õigus. Teatud tingimustel on teil õigus nõuda Teie isikuandmete kasutamise piiramist.

Õigus vaidlustada isikuandmete kasutamine. Teatud tingimustel on teil õigus vaidlustada Teie isikuandmete kasutamine.

Õigus andmete teisaldatavusele. Teatud tingimustel on teil õigus nõuda, et me edastaksime kogutud andmed kolmandale osapoolele või otse teile.

Teie andmete turvalisus

Teie isikuandmete turvalisus on meie jaoks oluline, kuid pidage meeles, et ükski interneti teel info vahetamise viis ega elektrooniline salvestusmeetod pole 100% turvaline. Kuigi anname endast kõik, et kaitsta Teie andmeid, ei saa me tagada nende täielikku turvalisust.

Lindoja Koolitus OÜ võtab ette kõik mõistlikult vajalikud meetmed, et tagada Teie andmete töötlemine turvaliselt ja kooskõlas siinse privaatsuspoliitika ning Eesti Vabariigi seadusega. Teie andmeid ei edastata ühelegi organisatsioonile ega riigile, välja arvatud juhul, kui selleks on mõjuv põhjus ja on tagatud Teie andmete turvalisus.