Lindoja Koolitus logo
Soovid teada uutest kursustest ja õpitubadest?
Telli uudiskiri

Tüpograafia AB

info
kursuse sisu
projektid

Kursuse esimese nädala loengus räägib Tartu Kunstikooli tüpograafia õppejõud Deniss Jeršov tüpograafia ajaloost ning tänapäevaste fontide kujunemisest. Ajaloolist tausta teades on lihtsam valida fonte, mis tekstiga sobivad. Seejärel õpitakse, kuidas tähe kuju ning tähtede, sõnade ja ridade vahed ehk kirja optika mõjutab loetavust. Vaadatakse üle fontide tüübid ja tuntumad näited. Loengut täiendavad harjutused, mis arendavad kirjapildi tunnetamise oskust. Kuidas leida raamatu pealkirjale font, mis kannab raamatu emotsiooni? Näiteks sõna sisuga sobiva ning vastanduva fondi leidmise ülesanne teravdab pilku tähekuju peensuste nägemiseks ja kirja iseloomu tajumiseks.

„Millist fonti valida?“ on küsimus, millest enamasti alustavad kõik, kes on pidanud koostama CVd, küljendama artiklit või kujundama raamatut. Fontide rohkus ei tee valikut kergemaks, pigem vastupidi. Raamatukujundaja ja fondimeister Mart Anderson õpetab, et kirjatüüpide valikut võiks alustada põhimõttest „vähem on rohkem“. Ka väheste fontidega saab edukalt küljendada, kui oled need põhjalikult, igas suuruses läbi proovinud – osanud šrifti enda jaoks „tööle panna“.

„Raamatu lehekülg ei ole erinev sellest, kuidas tõsta toitu taldrikule. Serveering peab olema isuäratav, et tekitaks visuaalse elamuse ja soovi toitu süüa.“ Selliseid tabavaid võrdlusi jagab Mart Andeson kahes järgmises loengus, kus esimeses vaadatakse raamatu ning teises ajakirja ülesehitust. Mis on pöidla reegel lehekülje tühjade servade ehk veeriste arvestamisel? Teooria ja näidete varal võetakse kursusel läbi kogu KKK – Korduma Kippuvad Küljendusvead. InDesignis harjutatakse teksti joondamist, tähe- ja reavahede muutmist ning timmitakse teksti suurust, optimeeritakse kirjamärkide ja ridade arvu leheküljel. Tegeleda tuleb ka keerulisemate teemadega nagu poolituste ja suurtähtede kasutamine või üle kujundamise ohud.

Fontide valimine ja küljendamine on peensuste jälgimine ja võrdlemine, mille saab selle kursuse loengute ja harjutustega kindlasti selgemaks.

Tutvu õppekavaga

Juhendaja Mart Anderson

Mart Anderson on kirjakunstnik ja graafiline disainer, kes on töötanud disaineri, kunstilise- ja loovjuhina erinevates reklaamiagentuurides ning kirjastuse Koolibri peakunstnikuna. Viimased kümme aastat tegutseb vabakutselisena ning lisaks õpetab mitmes kõrgkoolis tüpograafiat. Mardi loodud kirjaperekondi kasutavad tuntud ettevõtted — Coloplast, Kvickly, Sydbank, Eesti Rahva Muuseum, Kaitseliit, Jalgpalli Rahvuskoondis, Estonia jt.

Mardi paljudest töödest on silmapaistvaimad Tallinna rahvusvahelise tüpograafiakonverentsi KIRJAK korraldamine ning suurepärane looming XIII noorte laulu- ja tantsupeo peakunstnikuna.


Juhendaja Deniss Jeršov

Deniss Jeršov õpetab Tartu Kunstikoolis tüpograafiat, küljendamist ja fondiloomet. Hariduselt on Deniss keeleteadlane ning tema jaoks on on tüpograafia ennekõike seotud keele ja selle visualiseerimisega. Oluline on ka, et teksti vorm väljendab sisu. Denissi loeng ja tüpograafiaharjutused õpetavad nägema erinevate kirjastiilide kujunemise põhjuseid ja seoseid keele, kirjatüübi ja meediumi vahel.


Kursusel osalemiseks on vaja
 • Koolitusele võtta kaasa oma arvuti.
 • Vajalik on Adobe InDesigni litsents või õigust tarkvara kasutamiseks. Adobe litsentsi ostuvõimalustest loe blogist: Adobe tarkvarast.

Kuidas kursus toimub
 • Kursuse juhendatav osa on 12 akadeemilist tundi (1 akadeemiline tund = 45 minutit)
 • Tunnid toimuvad kord nädalas, 4 akadeemilist tundi korraga, kokku kolmel nädalal.
 • Iseseisva harjutamise ligikaudne aeg on 6 tundi.
 • Kursuse maht on kokku 0,5 EAP

Harjutused on välja arendatud ja nende sobivust õppimiseks on testitud mitme eelneva aasta jooksul auditoorsetel kursustel. Õppematerjalide koostamisel on arvestatud, et nende abil saavad õppida nii eelteadmisteta kui ka kogenumad osalejad.

Õppekavarühm: 0211 audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine (Rahvusvaheline ühtne hariduse liigitus)


Kursuse lõpetaja oskab
 • Tunneb kirjatüüpide tüpoloogiat
 • Teab tüpograafia põhimõisteid ja kirjatüüpide valiku põhimõtteid
 • Oskab valida teksti suuruse, joondamise ja vahed
 • Koostab raamatu küljendi
 • Koostab ajakirja küljendi

Hindamine ja kursuse lõpetamine

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt kahel sessioonil kolmest ning harjutuste esitamine.

Väljastatavad dokumendid
Kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud, siis saab koolitusel osaleja tunnistuse.
Kui õppija osales ja esitas töid vähemas mahus, saab ta osalemise kohta tõendi.


Asukoht ja toimumise aeg

Kursus toimub Saku Valla Kultuurikeskuses Saku, Teaduse 1
kolmel järjestikusel laupäeval, 13., 20. ja 27. aprillil kell 11.00 – 14.00

Saku asub Tallinna kesklinnast 15 km kaugusel.
Kohale saab  liinibussiga nr 117, 117 A Viru peatusest või edelasuuna rongidega.


Kasutustingimused

Sellel veebisaidil olevad materjalid on kaitstud kaubamärgi- ja autoriõiguse seadusega.
Veebisaidi ja kursuse sisu ei tohi levitada ega anda ligipääsu teistele isikutele.

Täpsemalt lugege kasutustingimuste lehelt.


Koolitusele registreerumine ja tasumine

Koolitusel osalemiseks registreeruda registreerumislingi kaudu või kontaktandmetes toodud telefoni või e-kirja teel.

Esmakordse tellimuse vormistamisel loote esmalt kasutajakonto, kirjutades oma e-maili aadressi ja valides salasõna. Tellimuse vormistamiseks täita ees- ja perekonnanime lahtrid.

Registreerumiseks vajalikud andmed:
Osaleja ees- ja perekonnanimi
e-posti aadress
Kui koolitusel osaleja eest tasub tööandja või teine isik ning soovite tasumise kohta arvet, siis teavitada sellest pärast registreerumist e-mailile koolitus@lindojadisain.ee

Tasumine:
Kursuse eest palun tasuda pärast kasutajakonto loomist ja tellimuse kinnitamist.
Saaja: Lindoja Koolitus OÜ
Konto nr: EE387700771008554007
Selgitus: tellimuse number

Koolitustel osalenud eraisikud saavad tulumaksusoodustust, täiskasvanuhariduse majandustegevusteade number 240284

Loobumine:

 • Loobumisest palun teavitada e-kirjaga.
 • Teatades loobumisest kirjalikult vähemalt 14 päeva enne kursuse algust, tagastatakse tasu täies mahus.
 • Teatades loobumisest kirjalikult hiljem kui 14 päeva enne koolituse algust, tagastatakse tasutud õppetasust 50%.

 
 • Ajalooline ülevaade kirjatüüpide kujunemisest
 • Tüpograafia põhimõisted
 • Näpunäited fontide valimiseks
 • Teksti suuruse, joondamise ja paigutuse harjutused
 • Raamatu ülesehitus ja küljendamine
 • Ajakirja kujundamine ja küljendamine
 • Teemade eristamine ajakirjas

Kursus toimub kolmel järjestikusel laupäeval kell 11.00–14.00
13., 20. ja 27. aprillil Sakus


Osalemistasu
175 eurot

 Registreeru
chevron-downplus-circle