Lindoja Koolitus logo

Tüpograafia ajalugu

Tüpograafia ajalugu algab piltkirjast, milest aru saamiseks polnud vaja keelt osata. Mesopotaamia kiilkiri oli aga juba selline, et sellest aru saamiseks oli keeleoskus vajalik. Kiiremini ja rohkem kirjutamise vajaduse tekitas kaubandus, arvepidamine. Rosetta kivi leidmisest 1799, millel oli üks tekst lisaks egiptuse hieroglüüfidele ka vanakreeka keeles, sai alguse hieroglüüfilise kirja dešifreerimine. Foneetiline, häälikupõhine kiri tekkis foiniikias ning seda täiendasid edasi kreeklased.

Kiri on paljuski seotud arhitektuuriga. Seriifid tekkisid kirjale kreeka joonia tähestikus ning tõenäoliselt seetõttu, et raidkirja joont oleks lihtsam korrektselt lõpetada. Tänapäevane ladina tähestikul põhinev kiri sai alguse rooma kapitaalkirjast. Selles on ainult suurtähed, tähtede konstrueerimine põhineb ruudul ja ringil, tähelaiused on erinevad.

Kirjatüüpe võib jagada selle järgi, kas need on mõeldud lugemiseks või vaatamiseks. Üks võimalik kirjatüüpide tüpoloogia:

  • Seriif ehk antiikvakirjad
  • Seriifideta (grotesk) kirjad
  • Egiptienn
  • Ehiskiri

Fondikollektsioonid:

Kerningu harjutamiseks: type.method.ac

Tüpograafia terminid: supremo.co.uk/typeterms/

Lugemiseks: James Felici Complete manual of typography