Lindoja Koolitus logo

Stiili kiirvaliku salvestamine

▶︎ 1m

Sagedamini kasutatavale stiilidele saab salvestada kiirvaliku. Kiirvaliku kombinatsioonil on piiranguks, et selles on vaja numbrit parempoolselt numbriklahvistikult. Mõnel klaviatuuril on vaja sisse lülitada Num Lock.

Kiirvalikud

  1. Ctrl + A (⌘ + A) – kogu teksti valimine kui tekstikursor on tekstiraamis
  2. Alt + klikk (⌥ + klikk) stiili nimel stiilierinevuse (Override) tühistamiseks
  3. Ctrl + F (⌘ + F) – otsing ja asendamine (Find/Change)
  4. Ctrl + Alt + X (⌘ + ⌥ + X) – tühik, mis hoiab ühel real (Nonbreaking Space)
  5. Ctrl + Shift + - (⌘ + Shift + -) – poolitusmärk (Discretionary Hyphen)