Lindoja Koolitus logo

Grep stiil

▶︎ 2m 40s

Grep tekstiotsing otsib kordusi spetsiaalsete väljendite abil. Pikemates tekstides korduvate muutuste või paranduste tegemiseks on tasub uurida Grep otsingu kasutamist, sest see hoiab kokku palju aega.

  • Kirjamärgi stiil sõnade ühel real hoidmiseks No Break omadusega
  • Lõigustiili Grep stiil, mis rakendab kirjamärgi stiili Grep otsinguga leitud märkidele
  • Grep otsing, mis leiab lõigu 12 viimast kirjamärki

Kiirvalikud

  1. Ctrl + A (⌘ + A) – kogu teksti valimine kui tekstikursor on tekstiraamis
  2. Alt + klikk (⌥ + klikk) stiili nimel stiilierinevuse (Override) tühistamiseks
  3. Ctrl + F (⌘ + F) – otsing ja asendamine (Find/Change)
  4. Ctrl + Alt + X (⌘ + ⌥ + X) – tühik, mis hoiab ühel real (Nonbreaking Space)
  5. Ctrl + Shift + - (⌘ + Shift + -) – poolitusmärk (Discretionary Hyphen)