Lindoja Koolitus logo

Kordamiseks: linkide paneel, lingitud ja faili lisatud (embed) graafika

▶︎ 4m 20s

Graafikafailid hoitakse üldjuhul InDesign failist eraldi, lingituna, sest suuremas väljaandes muudavad tööfaili lisatud (Embed) fotod nii kuvamise kui ka lehekülgede vahetamise aeglaseks.

 • Graafikafailide kuvamise kvaliteet
 • Linkimise tähis
 • Linkide paneeli info muutmine
 • Salvestatud (Actual) ja tegelik (Effective) resolutsioon
 • Linkimise hoiatustähised
 • Relinkimine – ühe lingitud faili asendamine teisega
 • Lingitud faili vaate uuendamine
 • Faili InDesign tööfaili lisamine (Embed)

 

Kiirvalikud

 1. Alt + klikk (⌥ + klikk) ankru tähisel avab Anchored Object Options paneeli
 2. Ctrl + G (⌘ + G) – grupeerimine
 3. Ctrl + B (⌘ + B) – tekstiraami seaded (Text Frame Options)
 4. Ctrl + F (⌘ + F) – tekstiotsing
 5. B – Content Collector sisu kopeerimiseks ja linkimiseks
 • 1. Uus fail ja esmased töövõtted
  • Uue faili alustamine
  • Töökeskkond
  • Faili vaated ja tööväljal liikumine
  • Faili salvestamine
  • Harjutuse faili avamine
  • Valikud
  • Asetus ja kihid
 • 2. Leheküljed
  • Lehekülgede paneel ja sisulehtede haldamine
  • Juhtlehed ja lehekülje numbrid
  • Voldiku faili alustamine
  • Teksti seaded
  • Lõigustiili salvestamine
  • PDF faili eksportimine
  • Lehekülgede tõstmine ühest failist teise
  • Iseseisev harjutus: voldik
 • 3. Fotod ja graafika
  • Graafika importimine
  • Raamid (Frames)
  • Raami omadused (Fitting)
  • Fotode ja raamide kuju muutmine
  • Joondamine
  • Vahede muutmine
  • Linkide paneel, lingitud ja faili lisatud (Embed) graafika
  • Graafika vaikerakendus
  • Autofit kasutamine
  • Jaotused (Gridify)
  • Iseseisev harjutus: fotogalerii
 • 4. Värvipaneelid ja -süsteemid
  • Värvimudelid InDesignis
  • Color paneel ja Color Picker
  • Värvinäidiste (Swatches) paneel
  • Värvide importimine ja fotolt valimine
  • Iseseisev harjutus: värvipalett
 • 5. Tekstiraamid koos graafikaga
  • Tekst seotud raamides
  • Tekstiraami seaded
  • Erikujulised tekstiraamid
  • Kuidas kasutada tulpi
  • Pildifailid teksti sees (Text Wrap)
 • 6. Makett (Layout)
  • Mis on layout
  • Abijooned ja tulbad
  • Moodulid ja abijoonte kasutamine
  • Erilaiuste tulpade abijooned
  • Iseseisev harjutus: makett
 • 7. Tüpograafia
  • Kirjatüüpide valimine
  • Teksti suurus, veerg, joondamine ja taanded
  • Teksti seaded: kirjamärkide vahed (kerning ja tracking)
  • Teksti seaded: initsiaal
  • Teksti seaded: loend
  • Teksti seaded: alusjoonestik (baseline grid) 
  • Teksti seaded: taustad, raamid ja jooned
  • Kasulik teada teksti küljendamisel 
  • Poolitused
  • Jutumärgid
  • Open Type lisavõimalused
  • Iseseisev harjutus: artikli küljendamine
 • 8. Teksti- ja objektistiilid
  • Lõigu (Paragraph) stiili salvestamine
  • Kirjamärgi (Character) stiili salvestamine
  • Iseseisev harjutus: lõigustiilide salvestamine
  • Tekstistiilide kasutamise näited
  • Stiili kiirvaliku salvestamine
  • Stiilide importimine
  • Stiilide kasutamine teksti importimisel
  • Stiilide kasutamine teksti kopeerimisel
  • Teksti- ja objektistiilide koos kasutamine
  • Vaikestiilid
  • Grep stiil
 • 9. Fotod ja graafika tekstis
  • Kordamiseks: pildifailid teksti sees (Text Wrap)
  • Pildifailid teksti osana (Inline ja ankrus objekt)
  • Text Wrap harvemad kasutused
  • Linkimise erijuhud
  • Pildiinfo (Captions)
  • Kordamiseks: jaotused (Gridify)
  • Pildiinfo lehekülje numbriteks
 • 10. Pildiefektid
  • Läbipaistvus (Transparency)
  • Halltoonides foto värvi asendamine
  • Fotoga tekst
  • Fotoga ajakirja päised ja initsiaalid
 • 11. Raamatu fail ja sisukord
  • Raamatu fail
  • Sisukord
  • Fotode nimekirja koostamine
 • 12. Trükis
  • Trükise planeerimine
  • Lõikevaru
  • Trükise lisavärvid ja efektid
  • PDF faili eksportimine trükiks
  • Must, sügavmust, Registration
  • Paranduste importimine
  • Andmete importimine
 • 13. Lisa: Tabelid
  • Tabelduskohad (Tab)
  • Tabeli koostamine
  • Tabeli stiilid
  • Tabeli importimine
 • InDesign konspekt