Lindoja Koolitus logo
Soovid teada uutest kursustest ja õpitubadest?
Telli uudiskiri

Adobe InDesign

info
kursuse sisu
projektid

InDesign küljendusprogramm on raamatute, ajakirjade või brošüüride kujundamiseks. Sellega saab koostada nii infolehti kui ka mahukaid katalooge. InDesigni eelis on mitmesajaleheküljeliste suure hulga fotode ja tekstiga väljaannete koostamise võimekus, millega ei graafika- ega tekstitöötlusprogrammid toime ei tule. Samas sobib InDesign ka väiksemate väljaannete – infolehtede, voldikute ja plakatite kujundamiseks.

Küljendusprogrammis pannakse kokku tekst, fotod ja graafika, mis on koostatud või töödeldud teistes programmides. InDesign faili saab importida vektorlogosid, Photoshopi faile, illustratsioone, tabeleid ja graafikuid. Faili imporditud sisu on lihtne kontrollida, töödelda ja asendada. InDesignis on ülipõhjalikud seaded tööks tekstiga.

Väljaande ülesehitust hoitakse InDesignis juhtlehtedega. Need on kogu väljaandes korduvate elementide lisamiseks nagu leheküljenumbrid või päisetekstid. Juhtlehtedel on abijooned, millega saab kontrollida sisu paigutamist.

Kuidas kasutada e-kursuse keskkonda

Alustamiseks valige link KURSUSE SISU.

Pärast õppevideo läbi vaatamist või harjutuse lõpetamist klikake nupul „Märgi läbituks“. Läbitud kursuse osa tähistatakse menüüs läbimata osast erinevalt ja nii on teil parem ülevaade oma edenenemisest.

Harjutuse failid laadige alla kas faili lingil klikates või parema hiirenupu klikiga lingil „Save link as“. Harjutuse töökäik on näidatud kas õppevideos või harjutuse failis juhendi kihil. Harjutuste ja iseseisvate tööde failid laadida konsulteerimiseks või tagasisideks õppetunni lehel oleva lingi abil Google Drive kausta.


Kursuse lõpetaja oskab
 • Tunneb InDesign töökeskkonda ja selle võimalusi
 • Loob juhtlehtede abil väljaande maketi
 • Teab erinevaid värvisüsteeme ja kuidas neid InDesign failis kasutada
 • Impordib, paigutab ja haldab InDesign failis graafikat
 • On tutvunud tüpograafia põhimõistete ja kirjatüüpide valiku põhimõtetega
 • Salvestab stiile ning kasutab stiilide sidusust kiiremaks küljendamiseks
 • Korduvkasutab koostatud stiile neid importides
 • Disainib fotode, graafika ja tekstiga lehekülje hästi loetavaks ja jälgitavaks
 • Loob väljaandele pildiefektidega aktsendi
 • Koostab mitmest failist ühe väljaande
 • Koostab InDesign töövõtetega failide sisust sisukorra vm nimekirja
 • Kasutab trükiväljaande disainimisel lisavärve
 • Impordib korrektuuri faili

 • 1. Uus fail ja esmased töövõtted
  • Uue faili alustamine
  • Töökeskkond
  • Faili vaated ja tööväljal liikumine
  • Faili salvestamine
  • Harjutuse faili avamine
  • Valikud
  • Asetus ja kihid
 • 2. Leheküljed
  • Lehekülgede paneel ja sisulehtede haldamine
  • Juhtlehed ja lehekülje numbrid
  • Voldiku faili alustamine
  • Teksti seaded
  • Lõigustiili salvestamine
  • PDF faili eksportimine
  • Lehekülgede tõstmine ühest failist teise
  • Iseseisev harjutus: voldik
 • 3. Fotod ja graafika
  • Graafika importimine
  • Raamid (Frames)
  • Raami omadused (Fitting)
  • Fotode ja raamide kuju muutmine
  • Joondamine
  • Vahede muutmine
  • Linkide paneel, lingitud ja faili lisatud (Embed) graafika
  • Graafika vaikerakendus
  • Autofit kasutamine
  • Jaotused (Gridify)
  • Iseseisev harjutus: fotogalerii
 • 4. Värvipaneelid ja -süsteemid
  • Värvimudelid InDesignis
  • Color paneel ja Color Picker
  • Värvinäidiste (Swatches) paneel
  • Värvide importimine ja fotolt valimine
  • Iseseisev harjutus: värvipalett
 • 5. Tekstiraamid koos graafikaga
  • Tekst seotud raamides
  • Tekstiraami seaded
  • Erikujulised tekstiraamid
  • Kuidas kasutada tulpi
  • Pildifailid teksti sees (Text Wrap)
 • 6. Makett (Layout)
  • Mis on layout
  • Abijooned ja tulbad
  • Moodulid ja abijoonte kasutamine
  • Erilaiuste tulpade abijooned
  • Iseseisev harjutus: makett
 • 7. Tüpograafia
  • Kirjatüüpide valimine
  • Teksti suurus, veerg, joondamine ja taanded
  • Teksti seaded: kirjamärkide vahed (kerning ja tracking)
  • Teksti seaded: initsiaal
  • Teksti seaded: loend
  • Teksti seaded: alusjoonestik (baseline grid) 
  • Teksti seaded: taustad, raamid ja jooned
  • Kasulik teada teksti küljendamisel 
  • Poolitused
  • Jutumärgid
  • Open Type lisavõimalused
  • Iseseisev harjutus: artikli küljendamine
 • 8. Teksti- ja objektistiilid
  • Lõigu (Paragraph) stiili salvestamine
  • Kirjamärgi (Character) stiili salvestamine
  • Iseseisev harjutus: lõigustiilide salvestamine
  • Tekstistiilide kasutamise näited
  • Stiili kiirvaliku salvestamine
  • Stiilide importimine
  • Stiilide kasutamine teksti importimisel
  • Stiilide kasutamine teksti kopeerimisel
  • Teksti- ja objektistiilide koos kasutamine
  • Vaikestiilid
  • Grep stiil
 • 9. Fotod ja graafika tekstis
  • Kordamiseks: pildifailid teksti sees (Text Wrap)
  • Pildifailid teksti osana (Inline ja ankrus objekt)
  • Text Wrap harvemad kasutused
  • Linkimise erijuhud
  • Pildiinfo (Captions)
  • Kordamiseks: jaotused (Gridify)
  • Pildiinfo lehekülje numbriteks
 • 10. Pildiefektid
  • Läbipaistvus (Transparency)
  • Halltoonides foto värvi asendamine
  • Fotoga tekst
  • Fotoga ajakirja päised ja initsiaalid
 • 11. Raamatu fail ja sisukord
  • Raamatu fail
  • Sisukord
  • Fotode nimekirja koostamine
 • 12. Trükis
  • Trükise planeerimine
  • Lõikevaru
  • Trükise lisavärvid ja efektid
  • PDF faili eksportimine trükiks
  • Must, sügavmust, Registration
  • Paranduste importimine
  • Andmete importimine
 • 13. Lisa: Tabelid
  • Tabelduskohad (Tab)
  • Tabeli koostamine
  • Tabeli stiilid
  • Tabeli importimine
 • InDesign konspekt
 
 • Kursus ja materjalid
  on eesti keeles
 • 12 praktilist teemaplokki
 • iga teema praktiseerimiseks
  video- või tekstijuhendiga harjutus
 • 80 õppevideot:
  kokku 5 tundi
 • Konspekt:
  60 lk prinditav PDF fail
chevron-downplus-circle