Lindoja Koolitus logo

Failide ühte kausta kogumine

Illustratori failis kasutatud fotode, graafika ja fontide kogumiseks ühte kausta on File > Pakage. Pakkimine on abiks mitte ainult failide tõstmisel ühest seadmest teise, vaid ka projekti korrastamiseks, et kõik vajalikud failid asuksid ühes kaustas. Pakkimisel salvestatakse uude kausta koopiad, failid säilivad ka algses asukohas. NB! Pakendisse saab kopeerida ainult seadmesse paigaldatud fonte, Adobe Creative Cloudist aktiveeritud fonte pakendisse lisada ei saa.