Lindoja Koolitus logo
Soovid teada uutest kursustest ja õpitubadest?
Telli uudiskiri

Adobe Illustrator

info
kursuse sisu
projektid

Adobe Illustrator on enim kasutatav vektorgraafika programm.

Vektorgraafikas kujundatakse logosid, veebigraafikat, flaiereid, lõikepinkide jooniseid, illustratsioone.  Illustratori mitmekülgsed võimalused ja ühilduvus Adobe teiste programmidega teevad Illustratori asendamatuks graafilise disaini töövahendiks. Lisaks graafika disainimisele on Illustratoris võimalik koostada väiksemahulisemaid trükiseid – koos joonistusvahenditega on olemas teksti tööriistad ning saab importida fotosid.

Kursusele on oodatud disainihuvilised või ettevõtjad, kes soovivad ise kujundada ikoone, logosid ja lihtsamaid illustratsioone ning väiksemaid trükiseid. Kursus on kasulik ka disaini erialadele astuda soovijatele, et teha algust meediagraafika olulise töövahendi omandamisega.

Kursuse ülesanded on mitmekülgsed ja erineva raskusastmega, kõigile osalejatele leidub kursuse jooksul sobiv tase ja teema. 12-nädalase põhjaliku kursuse lõpuks võid olla kindel, et saad Illustratorit kasutades tehtud iga vajaliku ülesande.

Kõigist kursuse teemadest ülevaate saamiseks klõpsa linki KURSUSE SISU või tutvu õppekavaga.

Juhendaja Maris Lindoja

Olen pikaajalise kogemusega eriala praktik. Kursuste senine edukas läbiviimine põhineb minu aastatega kogunenud graafilise disaineri tööks vajalike töövõtete ja tööde baasil ja samuti üle kümne aasta pikkusel õpetamiskogemusel.

Haridus ja töökogemus

 • Eesti Kunstiakadeemia graafikaprogrammide ja disainikursuste õppejõud alates aastast 2010
 • 30 aastat töökogemust graafilise disainerina ja üle 20 aasta arvutigraafikuna erinevates ettevõtetes
 • Eesti Kunstiakadeemia interaktiivne multimeedia 2003, MA
 • Eesti Kunstiakadeemia graafiline disain 1999, BA (võrdsustatud magistri tasemega)

Minu disaini peamised tellijad on avalikust sektorist HARNO, Eesti Kunstnike Liit, Tartu Kunstimuuseum, Keskkonnaagentuur, Finantsinspektsioon, Eesti Ajaloomuuseum ning mitmed eraettevõtted: GScan, Ikoonimuuseum ja ehtebrand Lõõm.

Põhjalikuma ülevaate minu senisest erialasest tööst leiab CV kujul lehelt lindojadisain.ee


Kursusel osalemiseks on vaja
 • Arvutit ja toimivat internetiühendust – õpitakse õppevideote ja praktiliste harjutustega.
 • Adobe Illustrator litsentsi või õigust tarkvara kasutamiseks. Adobe litsentsi ostuvõimalustest loe blogist: Adobe tarkvarast. Tarkvara on vaja kasutada juba esimeses veebitunnis; palun kontrollige, kas programm teie arvutis on töökorras.
 • Kursuse alustamiseks ei ole vaja varasemat kogemust Adobe Illustratori programmiga.
 • Paigaldatud Zoomi tarkvara. Tasulist Zoomi litsentsi ei ole osalejatel vaja.
 • Tundides osalemiseks on vaja kaamerat ja mikrofoni. Palun testige kaamera ja mikrofoni töökorda juba enne esimest tundi.
 • Mõelda eelnevalt läbi, kas ja kuidas teha tunni ajal märkmeid: kas elektrooniliselt või paberile.

Kuidas kursus toimub

Kursusel osalemiseks on vaja luua oma e-õppe keskkonna kasutajakonto. Selleks klõpsata kursusele registreerumise nuppu.

Kursus on eestikeelne, veebitunnid toimuvad Zoomis kord nädalas esmaspäeviti.

Tunnid algavad nädala ülesannete selgitamise ja töövõtete demonstreerimisega. Seejärel tehakse õpitu praktiseerimiseks harjutusi. Osalejad harjutavad kas iseseisvalt, kirjaliku juhendi järgi või koos juhendajaga. Tunnis läbi võetud materjali saab korrata õppevideoid vaadates, harjutuste ja iseseisva ülesandega.

Iseseisvad ülesanded on tarkvara kasutamise harjutamiseks ning osaleja disainioskuste arendamiseks. Iseseiseva tööga saab reaalseid ülesandeid lahendada, tuues välja töövahendite kasutamise murekohti ning pannes nuputama lahendusviise. Iseseisvate tööde boonus on, et neid saab edaspidi kasutada oma portfolios.

 • Kursuse juhendatav osa on 36 akadeemilist tundi (1 akadeemiline tund = 45 minutit)
 • Tunnid toimuvad kord nädalas, 3 akadeemilist tundi korraga, kokku 12 nädala jooksul.
 • Õppevideote kestus kokku on 4,5 tundi
 • Harjutuste ja õppevideote läbimise ligikaudne aeg on 30 tundi, s.t nädalas kulub iseseisvaks harjutamiseks keskmiselt 2,5 tundi
 • Kursuse maht on kokku 2 EAP

Harjutused on koostatud ja nende sobivust õppimiseks on testitud mitme eelneva aasta jooksul auditoorsetel kursustel. Õppematerjalide ette valmistamisel on arvestatud, et nende abil saavad õppida nii eelteadmisteta kui ka kogenumad osalejad. Teemad ja ülesanded on järjestatud põhioskustest keerukamate ja spetsiifilisemateni. Kursus on tervikuna üles ehitatud nii, et õppija saab kindlasti üldteadmised ja põhioskused, mis on vajalikud kõigis kasutusvaldkondades ning ülevaate harvem vaja minevatest võimalustest.

Õppekavarühm: 0211 audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine (Rahvusvaheline ühtne hariduse liigitus)


Kuidas kasutada e-kursuse keskkonda

Teemadega tutvumiseks klõpsake ülal menüüs toodud alajaotust KURSUSE SISU.

 • e-õppe keskkonna kasutajakontot loomata saab vaadata tutvumiseks mõeldud vaba ligipääsuga õppevideoid, mis on tähistatud rohelise tärniga.
 • Kursuse kasutajad saavad ligipääsu õppematerjalidele kokku üheks aastaks.
 • Kursusele registreerunud osalejad saavad ligipääsu õppematerjalidele kursusele eelneval nädalal.
 • Alustamiseks klõpsake nuppu „Tee algust“ video kohal.

Pärast õppevideo läbi vaatamist või harjutuse lõpetamist klõpsake nupul „Märgi läbituks“. Läbitud kursuse osa tähistatakse menüüs läbimata osast erinevalt ja nii on teil parem ülevaade oma edenenemisest.

Harjutuste failid saab alla laadida kas faili lingil klõpsates või parema hiireklahvi klõpsuga lingil „Save link as…“. Harjutuse töökäik on näidatud kas õppevideos või harjutuse failis juhendi kihil. Harjutuste ja iseseisvate tööde failid saab laadida konsulteerimiseks või tagasisideks õppetunni lehel oleva lingi abil selleks loodud Google Drive kausta. Kausta sisu ei säilitata, see kustutatakse kord nädalas pärast tundi.


Kursuse lõpetaja oskab
 • Valdab vektorgraafika põhikujundite kombineerimise võtteid.
 • Kasutab Illustratori töövahendeid vektorgraafikas ikoonide, logode või lihtsama illustratsiooni disainiks.
 • Haldab Illustratori värvipaletti.
 • Kasutab Illustratori teksti töövahendeid hästi loetava banneri või flaieri teksti kujundamiseks.
 • Impordib ja haldab sobivas resolutsioonis pikselgraafikat.
 • Kasutab illustratsioonis objektide sulatust (blend)
 • Kombineerib ühes illustratsioonis piksel- ja vektorgraafikat
 • Salvestab mustreid
 • Haldab edasijõudnult objekti omadusi
 • Salvestab graafikastiile
 • Loob värvieditoriga värvilahendusi
 • Kasutab ja salvestab joontele erikujulisi pintsleid

Hindamine ja kursuse lõpetamine

Juhendatava kursuse lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt kümnes tunnis kaheteistkümnest ning harjutuste ja iseseisvate ülesannete korrektne lahendamine.

Väljastatavad dokumendid

 • Kui kursuse lõpetamise nõuded on täidetud, siis saab juhendatud koolitusel osaleja tunnistuse.
 • Kui õppija osales ja esitas töid vähemas mahus, saab ta tõendi.

Kasutustingimused

Sellel veebisaidil olevad materjalid on kaitstud kaubamärgi- ja autoriõiguse seadusega.
Veebisaidi ja e-kursuse sisu ei tohi levitada ega anda ligipääsu teistele isikutele.

Täpsemalt lugege kasutustingimuste lehelt.


Registreerumine, tasumine ja kursuse ligipääs

Kursusel osalemiseks registreeruda kas registreerumislingi kaudu või kontaktandmetes toodud telefoni või e-kirja teel.

Esmakordse tellimuse vormistamisel luua esmalt kasutajakonto, kirjutades oma e-maili aadressi ja valides salasõna. Tellimuse vormistamiseks täita ees- ja perekonnanime lahtrid.

Registreerumiseks vajalikud andmed:
Kursusel osaleja ees- ja perekonnanimi
e-posti aadress
Kui koolitusel osaleja eest tasub tööandja või teine isik ning soovite kursuse eest tasumise kohta arvet, siis teavitada sellest pärast registreerumist e-mailile koolitus@lindojadisain.ee

Tasumine:
Kursuse eest palun tasuda pärast kasutajakonto loomist ja tellimuse kinnitamist.
Saaja: Lindoja Koolitus OÜ
Konto nr: EE387700771008554007
Selgitus: tellimuse number

Koolitustel osalenud eraisikud saavad tulumaksusoodustust, täiskasvanuhariduse majandustegevusteade number 240284

Ligipääsu kursusele saab osaleja kursuse algusele eelneval nädalal. Kursusele ligipääsu info saadetakse kasutajakonto loomisel märgitud e-posti aadressile.

Kursusest loobumine:

 • Kursusest loobumisest palun teavitada e-kirjaga.
 • Teatades loobumisest kirjalikult vähemalt viis tööpäeva enne kursuse algust, tagastatakse tasu täies mahus.
 • Teatades loobumisest kirjalikult üks kuni neli tööpäeva enne koolituse algust, tagastatakse tasutud õppetasust 50%.
 • Teatades koolitusest loobumisest koolituse ajal, õppetasu ei tagastata, kuid saab hiljem kasutada järgmisel samasisulisel kursusel.

 
 • Kursus ja materjalid
  on eesti keeles
 • 13 praktilist teemaplokki
 • 60 õppevideot:
  kokku 4,5 tundi
 • 30 harjutust:
  juhenditega Illustratori failid
 • Konspekt:
  90 lk prinditav PDF fail
 • Võimalus tellida individuaalset juhendamist

Registreeru kasutajaks ja vaata tasuta kursuse 1. osa

 Registreeru demokursusele

Juhendatav kursus

 • 16. september – 9. detsember 2024
  (28. oktoobril tundi ei toimu)
 • esmaspäeviti kell 18.00 – 20.15
 • Kursus toimub Zoomis

Kursuse hind 560 eurot

 Registreeru
chevron-downplus-circle